Upoważnienia

W związku z wejściem w życie przepisów prawa obowiązujących od dnia 25 maja 2018 roku, a dotyczących rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku wprowadzamy druk upoważnienia do odbioru wyników badań laboratoryjnych. Jest on dostępny w placówce AtebaMed oraz na stronie internetowej  www.atebamed.pl . Druk upoważnienia wchodzi w życie 1 marca 2018 roku.